Sentient

Med Sentient vil din virksomhet til enhver tid ha tilgang på real-time informasjon fra deres endepunkter. Ved hjelp av spørringer så kan dere på få sekunder innhente informasjon som angår sikkerhet, compliance, konfigurasjon og enhetsinformasjon til tusenvis av enheter. Sentient klassifiserer og presenterer den innhentede informasjonen i et brukervennlig grafisk grensesnitt, hvor det er lagt opp til en arbeidsflyt hvor avvik umiddelbart kan håndteres. Søkene i Sentient gjøres ved hjelp av tekstspørringer som ved hjelp av den raske responstiden avdekker skjulte problemer blant endepunktene raskt og driftsikkert.

sentient-1

Slik er Sentient bygget opp

  • Et desentralisert nettverk som spiller nøye sammen leverer svært høy ytelse og skalerbarhet
  • Desentraliseringen skaper mulighet for parallelle kommunikasjonslinjer og en til mange, eller mange til mange kommunikasjonsveier
  • For å sikre maksimal ytelse og skalerbarhet så er det minimal med overhead på kommunikasjonssesjonene, noe som også er nødvendig for å sikre maksimal dataflyt i spørringene.
  • Et avansert system som Sentient, krever en meget avansert og gjennomført sikkerhetsarkitektur, slik at både system og nettverkintegritet ivaretas