Radia er Endpoint Management-løsningen som lar deg administrere servere, PCer, smarttelefoner, tynne klienter og spesialiserte enheter – som for eksempel minibanker og kassaterminaler – på tvers av ulike systemplattformer (Windows, Android, iOS og Linux) på en enhetlig, skalerbar og kosteffektiv måte.

Med Radia er det enkelt å konfigurere, administrere, kvalitetssikre og kontrollert avvikle enheter i tråd med selskapets sikkerhetspolicy.

Hele organisasjonens IT-hverdag blir bedre med Radia

Nøkkelfunksjoner

OS og mobil-plattform uavhengig

Støtter en bred rekke operativsystemer og plattformer (OS og mobil)

Integrert policy-kilde

En enkelt, integrert policy-kilde som håndterer alle enheter konsistent

Sømløs migrasjon

Zero-touch migrering med operativsystem

Rapporteringsmuligheter

Robuste rapporteringsfunksjoner rett ut av boksen, kan genereres ad-hoc

Omfattende automatiseringsmuligheter

Automatisert OS-tanking og moduler som håndterer hele stacken for alle enhetene

Automatisk retting

Automatisert skanning med retting av enhetstilstand, og detaljerte statusrapporter over enheter med feil

Støtter en lang rekke OS og plattformer

Windows-klienter og servere

Mac OS

Linux (RedHat, SuSE, Debian, Ubuntu, CentOS, Fedora)

Mobile plattformer (iOS, Android, Windows Phone 8)

Virtuelle miljøer (tynnklienter, VDI-miljøer, virtuelle maskiner, VMware ThinApp, Microsoft App-V)

Client Automation

Hvorfor Radia?

 • Støtter en lang rekke av enheter, OSer og plattformer
 • 100% automatisert, policydrevet, "desired state"-håndtering
 • Lavest administrasjonskostnader i forhold til andre tilsvarende verktøy
 • Ubegrensede skaleringsmuligheter og svært driftsikkert med eksisterende installasjoner som håndterer over 400.000 endpoints
 • Kan leveres og håndteres som cloudløsning, hybrid og on-premise

Håndterer hele stacken for alle enheter

Produkter

 • Radia Client Automation
 • Radia Server Management
 • Radia Mobile
 • Radia Security & Compliance
 • Radia Thin Clients
 • Radia Cloud

Moduler

 • Discovery & Inventory Management
 • OS Management
 • Patch Management
 • Software Management
 • Application Management
 • Self Service
 • Usage Management

Enhetsstack

 • User Settings
 • Optional Apps
 • LOB Apps
 • Mandatory Apps
 • Operating System
 • Bare-metal