IBM System z

Den amerikanske datamaskinprodusenten Amdahl var etablert i Norge fra 1972. Da selskapet besluttet å ta i bruk alternative distribusjonsmodeller i de ‘små’ landene, valgte CDS i 2000 å ta over kompetanse og kundeforpliktelser fra det norske datterselskapet – for å bygge et norsk kompetansehus for forretningskritisk informasjonsbehandling. Ettersom det var i stormaskinmiljøet vi hadde våre røtter og det var der vi hadde vår kompetanse søkte vi og i 2000 ble CDS IBM Business partner på System z og lagring.

CDS er den eneste IBM business partner i Norge på System z.

CDS har som forretningsidé å levere infrastruktur og tjenester til profesjonell, forretnings­kritisk databehandling til ledende it-miljøer i Norge. CDS har lange tradisjoner i service og vedlikehold, og besitter bred kompetanse innen stormaskindrift med tilhørende infrastruktur.

CDS er et norsk kompetansehus for forretningskritisk informasjonsbehandling.

CDS viderefører arven fra Amdahl, med solid lagrings- og stormaskinkompetanse komplettert med omfattende kompetanse på åpne systemer og lagringsnettverk. Dette gjør CDS til et kompetansesenter for løsninger innenfor stormaskin og åpne systemer, og ikke minst for helhetlige sentraliserte løsninger der begge verdener spiller sammen.

DET BESTE ER GODT NOK

IBMs flaggskip innen servere kjennetegnes av en maskin som aldri stopper, skalerbarhet og 40 års erfaring med virtualisering og konsolidering. Benyttes i Norge av både store og mindre offentlige og private bedrifter og etater.
System z kan i dag tilby egne dedikerte prosessorer for databaser og Linux som bidrar til et nytt og mye lavere prisnivå for å benytte denne suverene plattformen.

IBM logo

IBM og CDS tilbyr System z konfigurert med nødvendig maskin- og programvare for Linux, priset på et nivå som gjør virtuelle servere på System z til kanskje de rimeligste servere på markedet.
 

z/VM for administrasjon av virtuelle servere

z/VM er benyttet på IBMs stormaskiner nesten like lenge som stormaskinene har eksistert. Etter at IBM annonserte virtuelle linux servere på System z har imidlertid z/VM blitt mer populært og aktuelt enn noensinne. z/VM benyttes for å opprette nye servere, og en ny server kan opprettes på 2 minutter. Ennå bedre er det at servere som ikke lenger er i bruk kan fjernes og ressursene blir tilgjengelige for nye oppdrag.
IBM annonserte i 2006 et program for å forenkle og forbedre administrasjonsverktøy på System z. Det ble satt av 100 millioner USD, og i dag fremstår System z med et moderne grafisk verktøy.
 

Nettverk med memory speed

De enkelte virtuelle servere oppfattes av brukeren som en hvilken som helst server, og kan kobles sammen i nettverk. Disse nettverkene er imidlertid også virtuelle og benytter såkalte ’hypersockets’ for å snakke sammen. Hypersockets benytter memory som kanal, og dette betyr nettverk med memory speed.

Enklere blir det ikke

Når utfordringen er kompleks IT, er løsningen IBM LinuxONE