IBM BigFix er en sikkerhets- og administrasjonsløsning for å styre og drifte alle typer endepunkter i virksomheten, uavhengig av om det er stasjonære eller bærbare datamaskiner, om det er klienter eller servere, om det er mobiltelefoner eller nettbrett eller om det er fysiske eller virtuelle enheter.

IBM BigFix kan installeres lokalt som en on premise-løsning, eller den kan leies som en tjeneste av CDS. IBM BigFix kan knyttes opp mot skytjenesten MaaS360 om det skulle være ønskelig.

IBM BigFix har støtte for de fleste plattformer: Windows klienter og servere, Linux, AIX, CentOS, Debian, HP-UX, Mac OS X, RedHat Linux, Solaris, SUSE Linux, Ubuntu, og VMWare ESX Server.

IBM BigFix er en enhetlig plattform som gjør det mulig for virksomheter å ikke bare håndtere kjente trusler, men også å raskt sette inn tiltak der angrep skjer.

Detect

Oppdag og utfør tiltak mot uønsket aktivitet

Compliance

Håndhev policier og rapporter i sanntid om avvik

Lifecycle

Software patching, distribusjon og provisjonering

Inventory

Undersøk og kartlegg tillatt og ikke tillatt programvare

Patch

Automatisert patching med høy treffsikkerhet