Commercial Data Servers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

About

Hva er CDS?

Commercial Data Servers AS (CDS) er et norsk it-selskap som i en årrekke har levert IT-infrastruktur til private og offentlige virksomheter.  I nesten 50 år har CDS hatt fokus på å tilby kompetanse og kostnadseffektive løsninger til kunder som har ansvar for drift av  virksomhetskritisk infrastruktur.

Historien om CDS startet i 1972  da den amerikanske datamaskinprodusenten Amdahl etablerte seg i Norge. Da selskapet besluttet å ta i bruk alternative distribusjonsmodeller i de «små» landene, valgte CDS i 2000 å overta kompetanse og kundeforpliktelser fra det norske datterselskapet for å bygge et 5 norsk kompetansehus for forretningskritisk databehandling. Ettersom CDS hadde røtter i stormaskinmiljøet ble vi i år 2000 IBM Business partner på System Z og IBM System Storage.

CDS har også lang lang erfaring med automatisert drift klienter,  endepunkter. Ved hjelp av HP Radia og senere IBM/HCL BigFix har administrert tusenvis av endepunkter og bistått våre kunder med å få god oversikt, kontroll og sikkerhet på alle servere, pc-klienter og mobile enheter. Ved hjelp av kostnadseffektive verktøy kan vi distribuere patcher, programvarepakker og OS-image til tusensvis ev endepunkter på en en enkel og sikker måte.

Norsk selskap, norske aksjonærer

Solid økonomi, gode resutlater

IT-selskap med bred kompetanse

Mange års erfaring med klientdrift

Salg av storsmaksiner med serviceavtaler

 

Vår historie

2000

Japanske Fujitsu kjøper amerikanske Amdahl Corporation, den amerikanske produsenten av store datamaskiner (mainframes), og avvikler samtidig Amdahls datterorganisasjoner i de fleste landene i Europa – herunder Norge.

Ansatte i Amdahl Norge kjøper den lokale virksomheten og etablerer CDS for å videreføre salg og vedlikehold av Amdahl-maskiner og vedlikehold – dette i tillegg til det godt etablert engasjementet med Sun Microsystems og Novadigm (Radia).

2001

Fujitsu stanser videre utvikling av Amdahls maskinportefølje, mens CDS forsetter å vedlike­holde installert maskinpark. Dette året blir CDS IBMs eneste partner på stormaskin i Norge.

2004

Hewlett Packard kjøper Novadigm/Radia, og CDS blir HPs eneste norske partner på HP Client Automation.

2009

Oracle kjøper Sun Microsystems, og CDS blir Oracle Gold Partner.

2013

HP lisensierer rettighetene til videreutvikling og salg av HP CA til Persistent, som gjeninnfører produktnavnet Radia.

Persistent lisensierer CDS for salg og eneste support-aktør på Radia i Norge.

2017

CDS utvider Endpoint Management-porteføljen med IBM BigFix.