Concert IoT

Bygg et serviceorientet økosystem basert på IoT, optimalisert for dine behov og drevet på dine data. Concert IoT Platform lar deg skape IoT serviceorienterte apper med IoT PaaS muligheter, som lar dine partnere og utviklere raskt og smidig bygge videre på ditt økosystem.        

Concert IoT Platform

 • «Drag and drop»-editor, hvor du visuelt kan lage serviceorienterte Io Tapper (SOAIs) og dashbords gjør det mulig for svært mange å bidra til utviklingen, med minimalt koding.
 • Del APIene til serviceorienterte IoT applikasjoner via partnerøkosystemet og som plattform som en tjeneste (PaaS)
 • Innebygd betalings- og oppgjørsløsning gjør det enkelt å skape forretning ut av IoT apper ved å kalkulere og automatisere komplekse betalingsstrømmer
 • Nettsky-klar: Rulles ut på og komplementerer IoT datainnhenting og analysering-stackenene hos de største leverandørene av nettsky-PaaS, noe som drastisk reduserer utviklingstiden og kostnadene
 • Nøkkelferdige applikasjoner som kan videreutvikles og skreddersys er tilgjengelige
concert IoT

Én plattform for all IoT tjenesteutvikling

 • Brukervennlig, GUI-basert designflate hvor logikk og datamodell kan håndteres i sanntid
 • Apper kan ved en håndvending bli rekompilert for ulike nettskyleverandørers forskjellige måter å håndtere data, lagring og APIer. Dette forhinder effektivt «lock-in».
 • Bygg ett økosystem: Leveransesystemet kontrollerer tilgang til IoT-tjenestene du utvikler
 • Enkelheten i rapport- og datagenerering gjør det mulig for også andre enn IT- og dataspesialister å benytte seg av dette
 • Sikker kommunikasjon med IoT-enheter og portaler
 • Betalingsmodul gjør det mulig å skape forretning ut av din tjeneste
 • Reduser behovet for å dra ut ved tilgang til å fjernstyre enhetene og portalene
 • Oppgjørsfunksjonalitet gir deg mulighet til å skape forretning sammen med dine IoT løsningspartnere
 • En rekke IoT protokoller (MQTT, LWM2M, 3GPPCoAP, XMPP, HTTP) gir støtte for en rekke ulike enheter
 • Tilgang på kompetanse og eksperter fra leverandøren som kan bistå med alt fra enkelte supporthendelser til å lage nøkkelferdige apper
 • Web-tjenester, APIer og IDEer tilgjengelige for softwareutviklere
 • Unngå leverandør-«lock-in»